Начало

Относно

Колекция Васил Божков е комплектувана от археологически материали, постъпвали през годините от 2005 до днес. Съставена е от разнообразни групи паметници, изработени от различни материали, датирани от неолита до късната античност.

По-значимите групи предмети в колекцията са: нападателно и защитно въоръжение, части и украси за конски амуниции, накити и коланни апликации, предмети на бита и култа от метал и керамика, метална и мраморна пластика.

Център на колекцията е внушителната сбирка от съдове от метал – злато, сребро, бронз. Тази значима група обхваща вази и принадлежности, произведени в периода от 8 в. пр. Хр. до 6 в. сл. Хр. в ателиета, локализирани на територията на целия античен свят: Средния и Близкия Изток, Мала Азия, континентална и островна Гърция, северноегейското крайбрежие, съседните на Гърция Тракия и Македония, разположената в ареала на северночерноморските степи Скития, както и Етрурия, Южна Италия (Магна Греция), Иберийския полуостров. Сред тях най-забележителна е сбирката от рогове и ритони от бронз и сребро. Обособена група представляват сребърните съдове и прибори, както и чашите с различни форми, изработени от сребро, украсени с позлатени сцени. В колекцията се съхраняват три вази от сребро с позлата с образа на Орфей. Това са единствените известни до днес изображения на митичния певец върху съдове от метал. Върху други сребърни съдове със сцени, покрити с позлата, могат да се видят изображенията на знаменитите в древността гръцки герои – Тезей и Елена, появата на чиито образи върху метал е изключителна рядкост.

Огромен е делът на различните типове бронзови съдове – ойнохоета (кани за вино), ситули (кофи), хидрии и амфори (големи съдове за пренасяне на вода и вино), фиали, чаши, черпаци, цедки.

Особена ценност представляват надписите, които се откриват върху някои от метални вази, сочещи името на персонажа от сцената, в други случаи притежателя на предмета или теглото на съда; понякога те са кратко формулно посвещение, а друг път – графити или монограми. Някои от тези надписи са изработени старателно с поансон, други са врязани с по-голямо усърдие или просто издраскани в метала.

Започна систематичното издаване на Колекцията в серия от публикации, първият том от които е посветен именно на тази фокусна група – съдове и прибори от метал от предримската епоха. Той представя 146 артефакта. Вторият том, който обхваща предмети от същата група, е в процес на подготовка.

Книгата

Издателство Фондация „Тракия” е създадено през 2004 г. Основната му цел е издаването на научна литература, свързана с опазването на културно-историческото наследство на България и неговото популяризиране.

Издателство Фондация „Тракия“ е реализирало следните издания:

Маразов И., Г. Кабакчиева, Г. Лазов, Т. Шалганова. 2005. Колекция Васил Божков. Каталог. София (на български и английски език).

Маразов И., Г. Кабакчиева. 2007. Великолепието на България. Колекция Васил Божков. Каталог на изложба. София (на български и английски език).

Маразов И., Г. Кабакчиева, Т. Шалганова. 2009. Спасените богатства на Тракия. Колекция Васил Божков. Каталог на изложба. София (на български, руски и английски език).

Маразов И. 2011. Тракия и древният свят. Колекция Васил Божков. Каталог на изложба. София (на български и английски език).

Sideris A. 2015. Theseus in Thrace. The silver lining on the clouds of the Athenian-Thracian relations in the 5th century BC. Sofia.

Sideris A. 2016. Metal Vases and Utensils in the Vassil Bojkov Collection. Vol. 1. Sofia.

Първият том на каталога Metal Vases and Utensils in the Vassil Bojkov Collection е разделен на пет глави. Първата обхваща периода от 8 до средата на 4 в. пр. Хр. и съдържа фригийски, финикийски и други предахеменидски съдове от Средния и Близкия Изток, и Анатолия. Тя включва и няколко ахеменидски изделия, част от които представят лидийската школа в торевтиката, докато отличителните черти на други показват интензивните ахеменидски контакти с гръцките градове по Пропонтида и егейския бряг на Мала Азия.

Втората глава се занимава с производството на гръцката торевтика през архаичния период ‒ с артефакти, които варират от втората четвърт на 6 до първата четвърт на 5 в. пр. Хр. Тя представя всички важни центрове: Лакония, Коринт, Йония, западна Гърция и Магна Греция.

Третата глава съдържа произведения на същите центрове, към които са добавени вече Атина, Аргос, Кампания и Етрурия. Тя обхваща периода между края на Гръко-персийските войни и края на Пелопонеската война.  Атическите и свързаните с Атина сребърни съдове от този период образуват отделна група. Тяхното техническо съвършенство, естетическата им стойност и изключителна важност отреждат на Колекция Васил Божков водещо място сред световните музейни колекции с произведения на класическата торевтика.   

Четвъртата глава обхваща целия 4 в. пр. Хр.: съдържа почти изключително гръцки изделия, произхождащи от вече утвърдени центрове като Коринт и Атина, към които в периода се присъединяват и тези в Южна Италия и Македония. През този век Македония, Тракия и Скития достигат безпрецедентен ръст в използването, поставянето в гробовете и, вероятно, в производството на съдове от метал, особено такива от благородни метали ‒ явление, без съмнение, свързано както с разпространението на гръцкия културен модел, така и с внезапния приток на големи богатства, произхождащи от ахеменидските царски съкровищници. Някои серии вази като ситулите, ойнохоетата и чашите не прекъсват еволюцията си в края на класическия период. Затова тяхното развитие е проследено до края на 4 в. пр. Хр., когато настъпва по-осезаема промяна в тенденциите и стиловете на материалната култура ‒ резултат от дълбоките размествания във властта и в икономическите епицентрове отвъд гръцкия полуостров.

Последната глава обхваща материали от 3 до началото на 1 в. пр. Хр., основно чаши от райони, някога смятани за периферия на гръцкия свят, а сега ‒ новопоявили се центрове на елинистическото ойкумене.

Всяка анотация в каталога има кратко основно заглавие, последователно номерирано, и второ ‒ по-описателно, в което е споменат материалът, от който предметът е изработен, както и инвентарният му номер в колекцията. Текстът на всяка статия е разделен на три части: техническо описание, отпечатано с малко по-малки букви, следвано от физическо описание на артефакта и дискусия.  Сто четиридесет и шестте предмета, представени в този том, са илюстрирани с 388 снимки и 110 рисунки, а 111 снимки представят подобни артефакти от други колекции и музеи.

Около 500 топонима ‒ места на откриване, производствени центрове и райони, споменати в текста ‒ са показани на три карти. Каталогът завършва с три индекса (лични имена, имена на местности и общ индекс), следвани от списък на 21 надписа и графити, списък на снимките на паралелите (comparanda) и списък на съответствията, предназначен да улесни идентифицирането на настоящите описания с тези в предишни публикации на Фондация Тракия.

БЛАГОДАРНОСТИ към всички институции и лица, които са предоставили ФОТОГРАФИИ

Allard Pierson Museum, Amsterdam, Netherlands
American Numismatic Society, USA
Antikensammlung der Staatlichen Museen, Berlin, Germany
Archaeological Museum of Igoumenitsa, Greece
Archaeological Museum of Thessaloniki, Greece
Archaeological Museum of Vergina, Greece
Ashmolean Museum, Oxford, UK
British Museum, London, UK
Brooklyn Museum, New York, USA
Hermitage, Saint Petersburg, Russia
Historical Museum, Shumen, Bulgaria
Paul Getty Museum, Malibu, USA
Metropolitan Museum of Art, New York, USA
Musée du Louvre, Paris, France
Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Spain
Museum of Fine Arts, Boston, USA
National Historical Museum, Sofia, Bulgaria
Princeton University Art Museum, USA
Regional Historical Museum, Vratsa, Bulgaria
Staatliche Antikensammlungen – Glyptothek, Munich, Germany
The Ure Museum of Greek Archaeology – University of Reading, UK
Walters Art Museum, Baltimore, USA
Diana Dimitrova
Stella Drougou
Annareta Touloumtzidou
Michael Treister

Координатор на проекта / Йоана Чолакова

Текст и концепция / Athanasios Sideris

Обща редакция / Ружа Попова

Езиков редактор / Don Evely

Арт директор и графичен дизайн / Биляна Савова

Консервация и реставрация на артефактите от Колекция Васил Божков / Проф. д-р Веселина Инкова

Рисунки на артефактите от Колекция Васил Божков / Ваня Малакчиева

Снимки на артефактите от Колекция Васил Божков / Марин Каравелов

Карти / Дейвис Динков, Картографско студио ДавГЕО

Предпечат / Владимир Стаменков

Консултант на продукцията / Йоан Георгиев, Булгед

Автор

Д-р Атанасиос Сидерис е класически археолог със сериозна подготовка по история и история на изкуството. Той е следвал в Карловия университет в Прага, Университет Париж VII: Дени Дидро и Университета на Бургундия в Дижон, а негови преподаватели са били Ян Боузек, Пиер Видал-Наке и Клод Ролий. Той е научен консултант на Егейския университет в Родос (о-в Родос), от името на който ръководи археологически разкопки и проучвания в района на Каструли, Фокида – проект, провеждан съвместно с Калифорнийския университет, Сан Диего. През април 2011 г. ръководи теренно проучване на бойното поле при Гавгамела, Северен Ирак. От 2009 г. е съръководител на разкопките в Халка бунар заедно с Милена Тонкова от НАИМ при БАН. От 1998 г. до 2013 г. е ръководител на Департамент по история и археология във Фондация Гръцки свят, Атина.

Изследователските му интереси са в областта на икономиката и екологията на гръцкия свят, изделията на торевтиката и специално съдовете от метал, ахеменидското изкуство, историята и археологията на Фокида и Беотия, гръко-тракийските и гръко-скитските контакти, както и върху рецепциите на класическите изследвания в съвременния свят. Д-р Сидерис през годините е изследвал и подготвил за публикуване изделия на торевтиката от редица колекции, сред които Колекцията Джордж Ортиз в Женева, Музея Бенаки в Атина, Колекцията Шелби Уайт в Ню Йорк и Фондация Гулбенкян в Лисабон.
Има дълъг преподавателски опит в бакалавърска степен и в следдипломна квалификация, включително в институции като Карловия университет в Прага, Йонийския университет в Корфу (о-в Корфу), Икономическия университет в Прага, Масариковия университет в Бърно, Политехническия университет в Торино, Фондация Гръцки свят и Свободния университет в Атина. Понастоящем преподава в следдипломната програма на Егейския университет и е привлечен преподавател в Карловия университет (при условие на одобрение).
От 1998 г. той участва в над 50 проекта, финансирани от национални и европейски фондове, свързани с дигитализацията на културните ресурси, специално в сферата на Виртуалната реалност и онлайн енциклопедиите, и е научен ръководител на 22 от тях. Понастоящем е член на редколегията на International Journal of Computational Methods in Heritage Science, а преди – на списание Imeros, Annual of the FHW on Culture and Digital Technologies. Участва редовно в международни конференции и конгреси, публикува книги и статии в областта на археологията и на дигитализацията на културното наследство.
Подробна биография на д-р Атанасиос Сидерис и пълен списък на неговите публикации могат да бъдат открити на адрес: https://thracefoundation.academia.edu/AthanasiosSideris.

Монографии и редакции

 • Sideris A., Metal Vases and Utensils in the Vassil Bojkov Collection. Volume 1, Thrace Foundation, Sofia 2016.
 • Sideris A., Theseus in Thrace. The Silver Lining on the Clouds of the Athenian – Thracian Relations in the 5th Century BC, Thrace Foundation, Sofia 2015.
 • Sideris A., History and Archaeology, Municipality of Distomo – Arachova – Antikyra; Athens 2014, bilingual edition En & Gr.
 • Sideris A. (ed.), History and Culture (in Greek: Βοιωτία.. Ιστορία και Πολιτισμός Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας & Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού), Athens 2010
 • Sideris A. (ed.), History and Architecture (in Greek: Έφεσος. Ιστορία και Αρχιτεκτονική, FHW), Athens 2009.
 • Sideris A. (co-ed.) in collaboration with Y. Tzedopoulos Y. and K. Ferla, Proceedings of the Conference: Athletics, Society and Identity, Athens 26-29 May 2004, Hellenic Cosmos, Imeros 5.1 (FHW, Athens 2005)
 • Sideris A. (co-ed.) incollaboration with Y. Katsiampoura, Y. Tzedopoulos Y. and K. Ferla, Strolling through Athens (City of Athens, Athens 2004) also in French, German, Spanish and Greek.
 • Sideris A. (co-ed.) in collaboration with Boudouri E., Henri-Paul Boissonas – Asia Minor 1921 (in Greek, Henri-Paul Boissonas – Μικρά Ασία 1921, Benaki Museum – FHW), Athens 2002

Избрани статии

 • Sideris A., “A Lydian Silver Amphora with Zoomorphic Handles”, in Honorary volume to prof. Iva Ondrejova, Studia Herzynia1 (2016), pp. 19-26, 174-179.
 • Sideris A., “A Dekaprotos in Antikyra of Phokis”, Eirene 49 (2013), pp. 54-74.
 • Sideris A. & Tonkova M., “Archaeological research in a multilayered site of the Neolithic period and the 1st millennium BC, at the source Halka Bunar, village Gorno Belevo, municipality Bratia Daskalovi, Stara Zagora region” in Archaeological Finds and Excavations in the year 2011 (AOR, Sofia 2012, in Bulgarian), pp. 156-158.
 • Sideris A., “Faces of Macedonian Toreutisc”, in Valavanis P. (ed.), Travelling in Classical Greece. Volume in Honor of Professor Petros Themelis (Athens 2011, in Greek), pp. 283-313.
 • Sideris A., “Bronze finds from the Archaic sanctuary of Athena in the Phokian Antikyra”, Kubaba 8/17, (May 2011), pp. 95-96 (full version forthcoming)
 • Sideris A., Tonkova M., “Geophysical and archaeological research in a multilayered site at the source Halka Bunar, village Gorno Belevo, municipality Bratia Daskalovi, Stara Zagora Neolithic constructions”, in Archaeological Finds and Excavations in the year 2010 (AOR, Sofia 2011, in Bulgarian), pp. 100-102
 • Sideris A., “Art Deco in Athens: modernizing the Classical”, in Bouzek J. and Blakolmmer F. (eds), Zeit-Brücken: Art Déco, Kubismus, Neoklassizismus und Antike, Studia Hercynia Proceedings of the International Conference, Prague, 10-13 April 2008 (Prague 2009), pp. 76-91.
 • Sideris A., “Achaemenid Toreutics in the Greek Periphery”, in Darbandi S. M. R., & Zournatzi A. (eds), Ancient Greece and Ancient Iran. Cross-Cultural Encounters. 1st International Conference, Athens 11-13 November 2006 (Athens 2008), pp. 339-353.
 • Zymi E. & Sideris A., “Bronze Vases from Galaxidi”, in Themelis P., Stathaki-Koumari R. (eds.), Galaxidi: from Antiquity to Present. Proceedings of the 1st Scientific Conference on Galaxidi, Galaxidi 29-30 September 2000 (Athens 2003, in Greek), pp. 35-60
 • Sideris A., “Bronze Drinking Vases Bearing Dedicatory Inscriptions”, Eirene 38 (2002), pp. 68-101.
 • Sideris A., “Les tombes de Derveni: quelques remarques sur la toreutique”, Revue Archéologique 2000, pp. 3-36.
 • Sideris A., “La représentation en réalité virtuelle de la “Maison de Dionysos” à Pella, créée par la Fondation du Monde Hellénique”, in Descamps-Lequime S., Charatzopoulou K. (éds.), Au royaume d’Alexandre le Grand. La Macédoine antique. Catalogue of the exhibition in the Louvre museum (Paris 2011), pp. 682-683.
 • Georganas I. & Sideris A., “The Encyclopaedia of the Hellenic World. Vol 2: The Black Sea”, in Tsetskhladze G., Atasoy S., Avram A., Dönmez Ş. and J. Hargrave (eds.), The Bosporus: Gateway between the Ancient West and East (1st Millennium BC-5th Century AD). Proceedings of the Fourth International Congress on Black Sea Antiquities, Istanbul, 14th-18th September 2009, (Oxford 2013), pp. 297-300
 • Sideris A., “Recontextualised Antiquity: Interpretative VR Visualization of Ancient Art and Architecture”, in Makropoulos T. A. and Papachristos N. M. (eds), Proceedings: International Symposium on “Information and Communication Technologies in Cultural Heritage”, Ioannina, 16-18/10/2008 (Ioannina 2008), pp. 159-176.
 • Sideris A., “A Virtual Cradle for Democracy: Reconstructing the Ancient Agora of Athens”, in Proceedings of the International SEEArchWeb Conference, Thessaloniki, September 2006 (cd – AUTh)
 • Sideris A., “The Encyclopedic Concept in the Web Era”, in M. Ioannides, D. Arnold, F. Niccolucci, K. Mania (eds), The e-volution of Information Communication Technology in Cultural Heritage, The 7th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Hertitage VAST (2006), Short Papers, pp. 192-197.
 • Sideris A., “Scientific Archaeological Publications in the Digital Era”, στο Λαμπράκη Α., Lézine V., The current situation of scientific publications in the fields of archaeology, art and folklore. Proceedings of the international conference, Athens 20-24 February 2004 (Athens 2004), pp. 143-156
 • Sideris A., “Ancient Art in Digital Environment”. Imeros 4 (2004), pp. 146-165
 • Sideris A., Roussou M., Gaitatzis A., “The Virtual Reconstruction of the Hellenistic Asklepieion of Messene”, Imeros 4 (2004), pp. 208-216
 • Sidiropoulos G. & Sideris A., “Requirements and Assumptions in Visualization Process of Urban and Surrounding Areas (The Case of Greek City in Time)”, CAA 2002 “The Digital Heritage of Archaeology”, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference, 2-6 April 2002, Heraklion, Crete, Greece (Athens 2003), pp. 63-68
 • Sideris A. & Roussou M., “Making a new world out of an old one: in search of a common language for archaeological immersive VR representation”, Creative Digital Culture, 8th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Gyeongju, Korea 25-27 September 2002 (Seoul 2002), pp. 31-42.

За медии

Ново издание на Фондация „Тракия“

Athanasios Sideris: Metal Vases and Utensils in the Vassil Bojkov Collection, vol. 1, Sofia 2016

Фондация „Тракия“ издаде първия том от планираните систематични научни каталози на Колекция Васил Божков. Колекцията включва различни категории археологически материали – от накити до мраморни статуи. Най-богатата и важна група от артефакти обаче обхваща изделията на торевтиката и специално съдовете от метал, на които е посветен този том.

В пет глави са представени 146 вази и принадлежности, изработени от бронз, сребро и злато, повече от половината от които не са били публикувани преди. Редки големи съдове за течности като амфори и каулдрони (котли) са дискутирани редом до изискани купи от сребро с позлата. Вази, служили в престижни социални практики като банкет, са представени заедно с други, които са имали ритуални функции. Много от тях са изработени в ателиета в Средния и Близкия Изток и представят естетическите и социалните норми на фригите, финикийците и персите. От работилниците на Пелопонес, Атина, Македония и егейското крайбрежие произхождат още повече съдове. Многообразието от форми, любопитните приложения, разкошната декорация, рядко изобразяваните митове, откривани върху някои от тези вази, както и разнообразието от надписи и графити са само някои от характеристиките, които нареждат колекцията сред най-богатите в света по отношение на съдовете от метал.

Изданието е богато илюстрирано със стотици висококачествени цветни снимки на артефактите и техните детайлите, с рисунки на профилите и детайлите, с представяне на сравнителен материал от други музеи и колекции. Карти, индекси, списъци и препратки правят четенето приятно за всеки, а за удовлетворение на специалиста е изготвена обширна и актуализирана библиография, която да насърчава бъдещи изследвания.

Контакти

София 1000, ул. Московска №43
Т: +359 2 986 29 79; +359 2 989 21 25
Ф: +359 2 981 45 40
E-mail: office@vassilbojkovcollection.bg
Фондация Тракия